• שאלה 1: שאלת מבחן רישוי מס. 0914

  כיצד יש לנהוג על פי האירוע שבתמונה?

  • האט והיזהר והיכון לעצירה על פי הצורך, כי אחרי הכדור עלול לרוץ ילד.
  • צפור בחזקה כדי להזהיר על התקרבותך והמשך כרגיל.
  • האץ ועבור במהירות מימין לכדור לפני שיגיע ילד לכביש.
  • המשך בנסיעה, אגב צפירות קצובות וקצרות.
  3914
 • שאלה 2: שאלת מבחן רישוי מס. 0204

  באיזה תחום מברז כיבוי אש (הידרנט) אסור להעמיד רכב?

  • בתחום של שישה מטרים.
  • בתחום של 12 מטרים.
  • בתחום של 20 מטרים.
  • בתחום של שני מטרים.
 • שאלה 3: שאלת מבחן רישוי מס. 1763

  האם תמרור נייד שבידי חבר משמרות הזהירות בדרכים (הזה"ב) מחייב ציות של הנהג בכביש?

  • לא, כי מידותיו קטנות ממידותיהם של התמרורים הרגילים.
  • לא, התמרור אינו מחייב. הוא בגדר המלצה בלבד.
  • לא, כי הוא לא אושר על ידי משרד הרישוי.
  • כן, זהו תמרור חוקי ועל הנהג לציית לו.
 • שאלה 4: שאלת מבחן רישוי מס. 0378

  איזה תמרור אזהרה מזהיר כי תנועה דו-סטרית לפניך?

  • 618
  • 145
  • 620
  • 308
  3378
 • שאלה 5: שאלת מבחן רישוי מס. 0832

  מה הם התנאים החשובים ביותר לירידה בטוחה לשול הדרך?

  • שהשול והכביש באותו גובה והשול רחב דיו.
  • שאין סימונים בצבע על השול.
  • התנאי היחיד החשוב הוא שמותר לעצור בשול.
  • שהשול סלול באספלט או בבטון.
  3832
 • שאלה 6: שאלת מבחן רישוי מס. 0415

  כיצד תנהג על פי התמרור?

  • המשך בנסיעה כרגיל. זכות הקדימה שלך על פני תנועה הבאה מנגד.
  • האט, היימן והיה ערני לתנועה הבאה ממול.
  • תן זכות קדימה בדרך צרה.
  • אותת שמאלה ועבור בזהירות אל הנתיב השמאלי אגב מבט במראות.
  3415
 • שאלה 7: שאלת מבחן רישוי מס. 0428

  מה פירוש התמרור?

  • צומת הסתעפות. תחילה ימינה ולאחר מכן שמאלה.
  • לפניך צומת קמץ שמאלה ואחריו צומת קמץ ימינה.
  • תמרור אזהרה לפני פנייה חדה ימינה ואחריו פנייה חדה שמאלה.
  • תן זכות קדימה לרכב הבא מימין ולאחר מכן לרכב הבא משמאל.
  3428
 • שאלה 8: שאלת מבחן רישוי מס. 0690

  מה פירוש התמרור המוצב לפניך?

  • סימון מעקה בטיחות.
  • מחסום רכבת לפניך באתר של עבודות.
  • מפגש מסילת ברזל לפניך בעוד 300 מטרים.
  • עמודי הכוונה ואזהרה בצד הדרך.
  3690
 • שאלה 9: שאלת מבחן רישוי מס. 0066

  האם חובה לציית להוראות שוטר צבאי, גם כשההוראה או האות מנוגדים לתמרורים?

  • לא, אין חובה לציית.
  • כן, פרט להוראה המנוגדת להוראת תמרור " אסורה הכניסה".
  • כן, חובה לציית, ובזהירות רבה.
  • כן, פרט להוראה המנוגדת להוראת תמרור "עצור".
 • שאלה 10: שאלת מבחן רישוי מס. 1133

  מה על הנהג לעשות אם התקלקל אחד משני פנסי החזית ברכבו בזמן תאורה?

  • מותר להמשיך בנסיעה, ובלבד שאור החנייה דולק ותקין.
  • אסור להמשיך בנסיעה גם אם אור הערפל הקדמי תקין ודולק.
  • החוק מתיר לנסוע נסיעה אטית עד למוסך הקרוב.
  • עליו לעצור. אסור להמשיך בנסיעה כל עוד הפנס מקולקל.
 • שאלה 11: שאלת מבחן רישוי מס. 0317

  "שתיית אלכוהול פוגעת ביכולת השיפוט לגבי אומדן מרחקים ומהירויות". נכון או לא?

  • נכון.
  • זה נכון אצל מרכיבי משקפיים בלבד.
  • שתיית אלכוהול פוגעת ביכולת השיפוט של נהגים צעירים בלבד.
  • נכון רק אצל נשים.
 • שאלה 12: שאלת מבחן רישוי מס. 1237

  מה פירוש התמרור?

  • ירידה תלולה שאורכה 2,500 מטר מתחילה עתה.
  • בעוד 2,500 מטר תתחיל עלייה תלולה.
  • ירידה תלולה מתחילה כ-2,500 מטר לפניך.
  • קצה קטע של ירידה שאורכה 2,500 מטר.
  31237
 • שאלה 13: שאלת מבחן רישוי מס. 1060

  לאחר נסיעה בשלולית מים עמוקה, על הנהג:

  • לנסוע במהירות לצורך ייבוש הבלמים.
  • לא לעשות דבר. אין קשר בין מים לבין מערכת הבלמים.
  • לגרור את הרכב למוסך הקרוב.
  • לנסוע באטיות עד לייבוש הבלמים וחזרתם לתפקוד הרגיל.
 • שאלה 14: שאלת מבחן רישוי מס. 0401

  מטרתו של תמרור מודיעין:

  • לספק מידע על מקומות ועל כיוונים.
  • להורות לנהגי רכב כיצד לנהוג.
  • להזהיר עוברי דרך על סכנות קרובות בדרך.
  • לקבוע איסורים.
 • שאלה 15: שאלת מבחן רישוי מס. 1776

  האם מותר לנסוע על שטח הפרדה?

  • מותר, כששטח ההפרדה סלול.
  • מותר, בתנאי שהנסיעה זהירה ואטית.
  • אסור.
  • מותר, רק לשם חצייתו.
 • שאלה 16: שאלת מבחן רישוי מס. 0078

  כיצד יש לנהוג ברחוב משולב?

  • על הנהג לנסוע תמיד בהילוך נמוך ולעולם לא לנסוע לאחור.
  • על הנהג לאפשר להולכי הרגל ולילדים להמשיך בפעילותם בלי לסכן אותם.
  • על הנהג להימנע מלהיכנס לרחוב משולב בעת משחקי ילדים.
  • על הנהג לצפור ולהזהיר את הולכי הרגל מפני כניסת רכב אל הרחוב.
 • שאלה 17: שאלת מבחן רישוי מס. 0887

  בראותך כי הרכב הכסוף העוקף מתכוון לסטות לנתיב הימני:

  • עליך לאפשר לו לסטות בבטחה וללא הפרעה.
  • צפור לנהג הסוטה ימינה לאזהרה ולהרתעה.
  • הגבר את מהירות נסיעתך בנתיב הימני ועקוף את הנהג לפני שיסטה ימינה.
  • סטה לנתיב השמאלי ועקוף את הרכב שלפנים.
  3887
 • שאלה 18: שאלת מבחן רישוי מס. 0715

  כיצד תנהג (רכב 2) בצומת שלפניך?

  • תמתין ותיתן לרכב הצהוב (1) לעבור לפניך.
  • תעצור (2) לפני הכניסה לצומת ותבדוק את מצב התנועה והתימרור.
  • תמשיך בנסיעתך בזהירות, אגב שמירת קשר עין עם הרכב הצהוב (1). עליו לתת לך זכות קדימה.
  • תן זכות קדימה לרכב הצהוב (1), כי הוא בא מימינך.
  3715
 • שאלה 19: שאלת מבחן רישוי מס. 0236

  מתי פטור נוהג ברכב מחגירת חגורת בטיחות?

  • בתמרון של תנועה לפנים בחנייה.
  • במהלך נסיעה לאחור.
  • ביציאה מחצרים.
  • ביציאה מחנייה מקורה.
 • שאלה 20: שאלת מבחן רישוי מס. 0950

  כאשר יורד גשם חזק:

  • מותר להדליק אורות ערפל.
  • מותר להדליק אורות גבוהים.
  • חובנ לנהוג במהירות שאינה עולה על חצי מהמהירות המרבית המותרת.
  • מותר להדליק מהבהבי חירום צהובים.
 • שאלה 21: שאלת מבחן רישוי מס. 0450

  כיצד תנהג על פי התמרור?

  • עצור במרחק שני מטרים מהמסילה, לבדוק אם רכבת מתקרבת.
  • הגבר מהירות וחצה מהר את מסילת הרכבת.
  • האט והתכונן לאפשרות שתהיה חייב לעצור לפני המסילה.
  • כשאתה רואה אורות רכבת, עצור 30 מטרים לפני המסילה.
  3449
 • שאלה 22: שאלת מבחן רישוי מס. 1732

  נער בן 17 שנה יליד ותושב הארץ מבקש לקבל רישיון נהיגה. איזה רופא מוסמך לבדוק אותו לצורך קבלת הרישיון?

  • הרופא המטפל במבקש רישיון הנהיגה שלוש שנים לפחות.
  • הרופא המטפל במבקש רישיון הנהיגה חמש שנים לפחות.
  • הרופא המטפל במבקש רישיון הנהיגה שנתיים לפחות.
  • הרופא המטפל במבקש רישיון הנהיגה שנה אחת לפחות.
 • שאלה 23: שאלת מבחן רישוי מס. 0093

  כמה פעמים יהבהב ברמזור תקין האור הירוק קודם שיתחלף לאור הצהוב?

  • תלוי בעומסי התנועה.
  • ארבע פעמים.
  • פעם אחת.
  • שלוש פעמים.
  3093
 • שאלה 24: שאלת מבחן רישוי מס. 0917

  כיצד תנהג בהתאם לתמונה?

  • הולך הרגל אינו חוצה במעבר החצייה, סמן לו בכל דרך שיפנה מהר הכביש.
  • האץ ועקוף את הולך הרגל.
  • האט, היכון לעצירה ואפשר להולך הרגל לפנות את הכביש ללא סיכון.
  • צפור בחזקה להולך הרגל כדי שיפנה את הכביש בזריזות, והמשך בנסיעה כרגיל.
  3917
 • שאלה 25: שאלת מבחן רישוי מס. 0786

  מה המשותף לתמרורים אלו?

  • הם מוצבים רק באתרי עבודה.
  • הם מוצבים רק בדרך מהירה.
  • הם מוצבים רק בדרך עירונית.
  • הם מוצבים רק בדרך שאינה עירונית.
  3786
 • שאלה 26: שאלת מבחן רישוי מס. 1679

  כיצד תשמור על יציבות הרכב כאשר אתה מגיע לעיקול בכביש?

  • עליך להגביר את המהירות לפני הכניסה לעיקול.
  • עליך לשלב להילוך סרק.
  • עליך לשלב להילוך גבוה.
  • עליך להאט לפני הכניסה לעיקול, ולהאיץ קלות ביציאתך ממנו.
 • שאלה 27: שאלת מבחן רישוי מס. 0225

  האם מותר לנהוג ברכב כשאחת הדלתות פתוחה?

  • מותר, כאשר אין נוסעים ברכב.
  • אסור לחלוטין.
  • אסור, אלא אם כן יצא המזגן מכלל פעולה.
  • מותר, כאשר מובילים מטען חורג.
  3225
 • שאלה 28: שאלת מבחן רישוי מס. 0906

  כיצד תנהג במצב שלפניך?

  • הבט במראות, האט והיכון לעצירה, אם יהיה צורך.
  • סטה מעט ימינה ועבור את הילדים במהירותך המקורית.
  • אל תפריע לילדים. אתה נוסע ברחוב משולב.
  • צפור ועקוף את הילדים כמו שעוקפים רכב חונה.
  3906
 • שאלה 29: שאלת מבחן רישוי מס. 0488

  מה פירוש התמרור?

  • זהירות! רכב מנועי דו-גלגלי.
  • תן זכות קדימה לרוכבי אופנועים.
  • שביל לרוכבי אופניים.
  • תנועת אופניים חוצה בדרך שלפניך.
  3419
 • שאלה 30: שאלת מבחן רישוי מס. 0405

  איזה תמרור יופיע אחרי תמרור 705?

  • 701
  • 122
  • 703
  • 702
  3405
סיימת 30 שאלות.
המבחן הסתיים.

אם ענית על יותר מ 25 שאלות נכון עברת את הבחינה.

לחץ כאן על מנת להתחיל מבחן חדש